KEI: de digitale uitdging voor de advocatuur

De overheid vindt dat de rechtspraak in Nederland moet aansluiten bij de digitalisering van de samenleving en dat procedures sneller en eenvoudiger moeten. Voor professionele partijen (zoals bedrijven, advocaten en deurwaarders en bestuursorganen) wordt digitaal procederen daarom binnenkort verplicht. Is uw kantoor klaar voor deze digitalisering?

Wat is KEI?
Het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) richt zich op het burgerlijk procesrecht (civiel recht) en het bestuursprocesrecht. KEI moet de rechtspraak (i.e. rechtbanken, gerechtshoven, het College van Beroep voor het Bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep) toegankelijk maken. Het digitale portaal ‘mijn zaak’ stelt iedere rechtzoekende en diens procesvertegenwoordiger in de toekomst in staat om een civielrechtelijke of bestuursrechtelijke procedure te starten, verweer te voeren, stukken in te dienen en in te zien, de voortgang van de procedure te volgen en de uitspraak van de rechter te ontvangen.

Digitale dossiers
Om toegang te krijgen tot het digitale dossier logt een partij straks beveiligd in via Mijn Zaak. Burgers doen dit met DigiD, met sms-verificatie. Bedrijven en bestuursorganen loggen in met eHerkenning. En advocaten met de Advocatenpas.

Verplicht digitaal procederen
Voor professionele partijen (zoals bedrijven, advocaten en deurwaarders en bestuursorganen) wordt digitaal procederen verplicht. Burgers zonder een professioneel gemachtigde (zoals een advocaat) mogen kiezen of ze digitaal willen procederen of liever (net als nu) op papier.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Hoge Raad richten een eigen digitaal systeem in. Hun portalen lijken op het portaal Mijn Rechtspraak.

Voor partijen die veel procederen ontwikkelt de rechtspraak een automatische systeemkoppeling. Deze partijen zijn bijvoorbeeld deurwaarders, advocaten, IND en UWV. Zij kunnen via een beveiligde koppeling elektronisch berichten uitwisselen met de rechter.

Klaar voor de verandering?
Er verandert dus het nodige. Is uw kantoor klaar voor deze digitaliseringsslag? Lexit ICT Consulting is gespecialiseerd in de digitalisering van de rechtspraak en advocatuur. Ewald Janssen heeft o.a. zitting in de werkgroep ICT van de Nederlandse Orde van Advocaten, bezoekt én organiseert regelmatig seminars. Zowel producttechnisch als vakinhoudelijk is Lexit ICT Consulting dus uw partner.

Wilt u meer weten over digitale dossiers? Wij vertellen u graag meer.

Lees hier meer over KEI en de digitalisering van de rechtspraak.