Algemene voorwaarden Lexit ICT Consulting

Op al onze werkzaamheden en overeenkomsten zijn de ‘Nederland ICT Voorwaarden 2014’ van toepassing.
De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840.

U kunt deze voorwaarden hier downloaden.